اخبار ورزشی » آس: جمله هازارد فقط یک تعارف با هواداران چلسی بود